Fysiotherapie bij etalagebenen

Pijn of kramp bij het lopen door slagadervernauwing? Merkt u dat u even moet rusten voor u weer verder kunt lopen? Etalagebenen, ook wel Claudicatio Intermittens genoemd, kunnen uw dagelijks leven behoorlijk verstoren.

Onze fysiotherapeuten helpen u met een gerichte looptraining en bij het verbeteren van uw levensstijl. U loopt weer vrijer en langer, bovendien geeft de therapie uw gezondheid een positieve stimulans.

Loop niet langer door met pijn of kramp in uw benen, maar maak een afspraak. Onze fysiotherapeuten helpen u zo goed mogelijk bij het verminderen of verhelpen van uw klachten.

077 475 1505 Naar contact

Revalidatie & therapie

Afspraak maken bij de fysiotherapeut?

Fysiotherapie bij etalagebenen

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) ontstaat door slagaderverkalking, waardoor pijnklachten aan uw benen optreden. Deze aandoening staat ook wel bekend als etalagebenen of Claudicatio Intermittens. Klachten treden meestal op tijdens het lopen en verdwijnen na een poosje stilstaan.

Ongeveer drie procent van alle 55-plussers heeft last van PAV en veertien procent van alle 70-plussers. Roken, te weinig beweging en ongezonde voeding zijn risicofactoren voor PAV.

Veel mensen hebben vooral klachten tijdens het lopen en/of traplopen. Dit uit zich door kramp of pijn in de benen. Vaak begint dit in de onderbenen, maar ook in de bovenbenen kan de pijn opkomen. De klacht verschilt van een zeurend, zwaar gevoel tot stekende pijnen. Door even te rusten of stil te staan trekken de klachten vaak weer weg.

De behandeling bij perifeer arterieel vaatlijden (PAV) bestaat uit 2 onderdelen:

  • Looptraining onder begeleiding (gesuperviseerde looptraining – GLT)
  • Leefstijlbegeleiding.

Het traject GLT en leefstijlbegeleiding is een fysiotherapeutische begeleiding van een jaar, waarbij u de eerste periode 1 of 2 keer per week naar de gespecialiseerd fysiotherapeut binnen onze praktijk komt.

Daarna neemt de frequentie van de behandelingen geleidelijk af tot 1 keer per maand. We streven ernaar dat u na een jaar GLT en leefstijlbegeleiding zelfstandig verder kunt. Naast het vergroten van de loopafstand door fysieke training besteden we ook aandacht aan eventuele andere beperkende factoren. Uw hulpvraag en wensen staan hierbij centraal.

Voor vergoeding van het traject gesuperviseerde looptherapie (GLT) uit de basisverzekering is een verwijzing door de huisarts of medisch specialist nodig. De vergoeding geldt voor 37 behandelingen binnen een traject van 12 aaneensluitende kalendermaanden. Per kalenderjaar wordt eerst aanspraak gedaan op het eigen risico. Wanneer het traject is verdeeld over twee kalenderjaren wordt dus twee keer het eigen risico aangesproken.

De belangrijkste risicofactoren voor Claudicatio Intermittens zijn: onvoldoende beweging, roken en ongezonde voeding. Uw therapeut is aangesloten bij Chronisch ZorgNet en is daarmee extra opgeleid in het begeleiden van leefstijlverandering. De therapie richt zich dus niet alleen op uw beenklachten, maar heeft een positief effect op uw algehele gezondheid. U voelt zich fitter en vitaler!

Zeker zijn van kwaliteit en vergoeding? Onze therapeuten zijn aangesloten bij Chronisch ZorgNet en volgen jaarlijkse scholing. Uw behandeling voldoet hiermee altijd aan de nieuwste inzichten!

Onze specialisten

Ellen Polmans

Uw dagelijkse activiteiten zo goed mogelijk uitvoeren ondanks uw leeftijd of aandoening. Specialisatie in geriatrie, Parkinson en oedeemtherapie.

Lees meer

Reviews en ervaringen

Dit maakt onze praktijk uniek:

  • Brede fysiotherapeutische kennis onder 1 dak
  • Specialistische therapieën
  • Innovatieve behandelmethodes
  • Specialistische zorg bij chronische aandoeningen
  • Modern sportcentrum
  • Prettige, open sfeer
  • Enthousiaste en gedreven fysiotherapeuten