Revalidatie na een beroerte (CVA)

Zo goed mogelijk herstellen na een beroerte (CVA)? Om uw fysieke functies te hervatten is bewegen – vooral in de 1e drie maanden – erg belangrijk. Onze fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in revalidatie na een beroerte en helpen u om snel en op een verantwoorde manier weer in beweging te komen.

Omdat elke persoon, iedere situatie en hulpvraag uniek is, stelt uw fysiotherapeut een persoonlijk behandelplan op. Zo kan hij u bijvoorbeeld begeleiden bij uw dagelijkse activiteiten, het opbouwen van spierkracht en het trainen van specifieke bewegingen en/of lopen.

Onze fysiotherapeut is aangesloten bij Chronisch ZorgNet en beschikt daarmee over up-to-date kennis en behandeltechnieken. Ook werkt hij nauw samen met andere specialisten om u doelgericht te begeleiden.

Wilt u professionele ondersteuning bij uw herstel? Maak snel een afspraak: onze fysiotherapeuten helpen u – binnen de mogelijkheden – bij het hervatten van uw normale leven.

077 475 1505 Naar contact

Revalidatie & therapie

Afspraak maken bij de fysiotherapeut?

Revalidatie na een beroerte (CVA)

Onderzoek heeft aangetoond dat intensief trainen in de eerste drie maanden na een beroerte het meest effectief is voor uw lichamelijke herstel. Door in uw eigen tempo – onder begeleiding door onze fysiotherapeut – te werken aan uw herstel, neemt bovendien het vertrouwen in het eigen lichaam weer toe.

Uw fysiotherapeut is gespecialiseerd in begeleiding na een CVA (cerebro vasculair accident). De gevolgen van het doormaken van een beroerte zijn voor iedere cliënt anders. Hij stemt de behandeling dan ook af op uw wensen en mogelijkheden en de mate waarin de beroerte uw leven beïnvloedt.

Onze insteek is dat u zo snel mogelijk – en verantwoord – in beweging komt en uw leven weer zo goed mogelijk kunt oppakken. Afhankelijk van uw situatie leert u technieken voor dagelijkse activiteiten, zoals het gebruik van bestek, omdraaien in bed en van stilstand in beweging komen. Ook is er aandacht voor het versterken van verzwakte spieren en het op lengte brengen van verkorte spieren. Tijdens de behandeling houdt de therapeut rekening met goede en eventueel minder goede dagen.

Welke symptomen iemand krijgt en in welke mate is voor iedereen anders. Dit is namelijk afhankelijk van de beschadiging aan het hersenweefsel.

U kunt te maken hebben met een of meer van onderstaande klachten:

 • Problemen met lopen;
 • Moeite om het evenwicht te bewaren;
 • Een arm die niet ‘meewerkt’;
 • Moeite om op te staan;
 • Verminderde spierkracht;
 • Problemen met praten.

Naast lichamelijke gevolgen kan een beroerte ook voor psychosociale gevolgen hebben, doordat uw gedrag en karakter zijn veranderd.

Uw fysiotherapeut helpt u graag bij uw fysieke herstel door het bewegen en het uitvoeren van dagelijkse activiteiten weer zo goed mogelijk op te pakken.

Uw herstel krijgt een stimulans door op verschillende manieren te trainen. Dit doen we via een 1-op-1 behandeling. Hierbij is een actieve inzet door uzelf zeer belangrijk, zowel tijdens de training als in uw thuissituatie. Naast het trainen is regelmatig rust nemen ook van belang voor uw herstel. Uw fysiotherapeut helpt u om hierin een goede balans te vinden.

In stappen ziet de behandeling er als volgt uit:

 • Tijdens de intake – op de praktijk of bij u thuis – bespreekt u waar u dagelijks tegen aanloopt en bij welke mobiliteitsuitdagingen u begeleiding wenst.
 • Samen met uw therapeut wordt bepaald aan welke doelen u wilt werken en op welke manier dit mogelijk is. Uw fysiotherapeut stemt het behandelplan af op uw specifieke wensen en uitdagingen.
 • De individuele behandeling zelf bestaat uit een combinatie van advies, informatie, oefeningen en/of training van dagelijkse handelingen. Alles is erop gericht om mobiliteitsproblemen te verminderen. U leert vaardigheden opnieuw aan, zoals (trap)lopen en het bewegen van – bijvoorbeeld – de aangedane arm. Zijn er eventueel functies verloren gegaan, dan leert u deze compenseren, bijvoorbeeld door te lopen met een hulpmiddel. Eventueel leert de fysiotherapeut u praktische eenhandige vaardigheden. Hiermee krijgt u uw zelfstandigheid zo goed mogelijk terug.

Afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden komt u 1 of meerdere keren per week naar de praktijk. Is dit lastig voor u, dan komt onze fysiotherapeut bij u aan huis.

Revalideren is teamwerk. Verschillende professionals leveren allemaal hun eigen, specifieke bijdrage aan uw revalidatieproces. Zo’n revalidatieteam bestaat – naast de fysiotherapeut – bijvoorbeeld uit een: (revalidatie)arts, huisarts, ergotherapeut, logopedist, psycholoog en maatschappelijk werker.

Voor fysiotherapie na een beroerte/CVA heeft u een verwijzing van de medisch specialist nodig.

De eerste 20 behandelingen worden betaald uit uw aanvullende verzekering. Bent u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd dan krijgt u een nota die u zelf dient te voldoen. Vanaf de 21e behandeling worden de kosten betaald uit de basisverzekering. Per kalenderjaar wordt dan eerst aanspraak gedaan op het eigen risico.

 

Al jaren begeleiden en behandelen wij patiënten die herstellen van een beroerte. Door onze actuele kennis en ruime ervaring bent u zeker van uitstekende zorg.

Omdat cliënten na een CVA vaak meer hulpvragen hebben dan alleen op het vakgebied van de fysiotherapeut werken wij nauw samen met in- en externe professionals uit de regio. Denk hierbij aan de ergotherapeut, logopedist, revalidatiearts en huisarts. Na een beroerte komt er veel op u en uw naasten af; wij organiseren uw behandeling graag goed en efficiënt voor u.

Onze therapeuten zijn aangesloten bij Chronisch ZorgNet. Dit netwerk biedt gespecialiseerde zorg aan cliënten met chronische aandoeningen. Door jaarlijkse scholing blijft de kennis van onze therapeuten up-to-date. Uw revalidatie na een beroerte voldoet hiermee altijd aan de nieuwste richtlijnen en inzichten.

Onze specialisten

Ellen Polmans

Uw dagelijkse activiteiten zo goed mogelijk uitvoeren ondanks uw leeftijd of aandoening. Specialisatie in geriatrie, Parkinson en oedeemtherapie.

Lees meer

Reviews en ervaringen

Dit maakt onze praktijk uniek:

 • Brede fysiotherapeutische kennis onder 1 dak
 • Specialistische therapieën
 • Innovatieve behandelmethodes
 • Specialistische zorg bij chronische aandoeningen
 • Modern sportcentrum
 • Prettige, open sfeer
 • Enthousiaste en gedreven fysiotherapeuten